Antistoffer

Efter en druktur trækkes hovedpersonen Kristoffers anti-jeg ud af hans krop, og bliver til Antistoffer, der i modsætning til sit udgangspunkt er kunstnerisk anlagt.

Antistoffer vil være billedkunstner, men opnår øjeblikkelig kommerciel succes. Ifølge kunstnermyten kommer kunstnerisk anerkendelse først efter en livslang kamp mod omverdenens uforstand og miskendelse. Hvordan kan Antistoffer så være en rigtig kunstner, hvis succesen kommer øjeblikkelig? Er han blot en sølle fiduskunstner?

Den for selvforståelsen ubelejlige succes resulterer imidlertid i at Antistoffer hyres til at male et landsfaderportræt af rigsværge Kardinalen. I en blanding af præstationsangst og desillusionering starter Antistoffer en intellektuel søgen efter kunstens filosofiske og naturvidenskabelige grundlag.


Antistoffer får følgeskab på sin rejse af sin trofaste ven Justus Pik, den nu voksne barnestjerne Anna, kardinalens skødehund Lars og det oplysende hoved af en dæmonisk kunstskribent.

ANTISTOFFER

SKITSER TIL EN BOMBEMANUAL


Tekst og tegning: Kim Bjørnholt

Grafisk tilrettelæggelse: Claus Handgaard

Udgivet af forlaget Persico

Trykt hos Scandinavian Books A/S

48 sider

Pris 180 kr.

KØNSLØSHEDENS STERILE SPROG


Tekst og tegning: Kim Bjørnholt

Grafisk tilrettelæggelse: Claus Handgaard

Udgivet af forlaget Persico

Trykt hos Scandinavian Books A/S

48 sider

Pris 180 kr.

MESTERVÆRK


Tekst og tegning: Kim Bjørnholt

Grafisk tilrettelæggelse: Claus Handgaard

Udgivet af forlaget Persico

Trykt hos Scandinavian Books A/S

48 sider

Pris 180 kr.