Antistoffer

Aborren.dk

Forlaget Persico

ANTISTOFFER I

Skitser til en bombemanual

Fortællerpersonen Kristoffers anti-jeg bliver udtrukket under et banalt besøg hos lægen, hvor han muligvis bare havde brug for en omgang lykkepiller. Det er lægens assistent Igor, der som hævn for sin egen skæbne, sætter den fysiske verden under pres ved at skabe Antistoffer. Han mener nemlig at hvis jeg og anti-jeg møder hinanden, vil det forårsage et galaktisk kollaps.

I modsætning til den egoistiske Kristoffer, har Antistoffer ambitioner om at bidrage til fællesskabet. I sin usigelige uvidenhed vælger han kunsten, som sin metier. Imildertid har den selvudnævnte landsfader Kardinalen sendt sin skødehund ud for at finde en kunstner, som kan male ham et landsfaderportræt.

Hunden Lars har skaffet sig en betragtelig viden om kunst i sin fremavlede tjenesteiver. Desværre er den ikke i stand til at kommunikere sin viden blandt mennesker. Det bliver kunstskribenten, der på uventet og mystisk vis bliver bindeled mellem hundens indsigt og Antistoffer.Antistoffer kan købes ved at skrive til bjoernholt@aborren.dk

ANTISTOFFER II

Kønsløshedens sterile sprog

ANTISTOFFER I

Skitser til en bombemanual

Tekst og tegning: Kim Bjørnholt

Grafisk tilrettelæggelse: Claus Handgaard

Udgivet af forlaget Persico

Trykt hos Scandinavian Books A/S

48 sider

Pris 180 kr.

Kontakt: bjoernholt@aborren.dk

Antistoffers rejse fortsætter i kardinalens underbevidsthed, hvor Antistoffer, Anna, Lars Hund, Justus Pik og kunstskribenten besøger den forrige kunstner, som forsøgte at male kardinalens portræt. Hun er desværre lukket inde i et sort hul, og besøget bringer intet andet end større frustration for Antistoffer. På vej ud af underbevidstheden går det galt. Anna, Justus Pik og Antistoffer provokerer kardinalens underbevidsthed. Snart er vores helte hvirvlet ind i en bizar udgave af H. C. Andersens Fyrtøjet, som synes at være en fremtrædende del af kardinalens nationalromantiske arvegods.

Undervejs bliver Antistoffer glødende republikaner, men forelsker sig ligeså glødende i kronprinsesse Linda. Kunsten trues af borgerlige værdier og en  kvindelig amazonindianer indleder jagten på kunstskribentens afhuggede hoved.

ANTISTOFFER II

Kønsløshedens sterile sprog

Tekst og tegning: Kim Bjørnholt

Grafisk tilrettelæggelse: Claus Handgaard

Udgivet af forlaget Persico

Trykt hos Scandinavian Books A/S

48 sider

Pris 180 kr.

Kontakt: bjoernholt@aborren.dk